FILMVIRUS WILDTYPE 2012 Program Real Fiction

  สิ่งที่filmvirus  ค้นหาในหนังสั้นไทยในแต่ละปี และค้นพบนั่นคือภาพและเสียงใหม่ เรื่องราวใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ กระทั่งความไร้เดียงสาในการนำเสนอประเด็นหนักหน่วง แน่นอนว่าไม่ใช่หนังสั้นทั้งหมดจะเป็นหนังสั้นชั้นเลิศประหนึ่งเพชรในตมจากดินแดนห่างไกล บางเรื่องเป็นผีมือของเด็กมัธยมที่เพิ่งเริ่มจับกล้อง หรืออาจจะเป็นเพียงคนเดินถนนสามัญที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องหนังมาก่อน  เป็นเพียงหนังที่ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงภายในบ้าน นำเสนอในหน่วยงาน ไปจนถึงการบันทึกเหตุการณ์สำคัญโดยบังเอิญ ทำส่งอาจารย์ในวิชาต่างๆ หรือกระทั่งตั้งใจทำเพื่อสอนสั่งศีลธรรมอันดีแก่สังคม ความสนุกสนานเหล่านั้น  ความน่าเบื่อหน่ายเหล่านั้น ความตลกโปกฮาเหล่านั้น ความไม่ได้เรื่องได้ราวเหล่านั้นคือพลังของสื่อใหม่อย่างภาพยนตร์ ซึ่งในที่สุดได้ปลดแอกออกจากเรื่องของมืออาชีพ นักเรียนหนัง นายทุน สตูดิโอ เจ้าของอุปกรณ์ หรือผู้รู้ไดๆ ใครก็อาจบอกได้ว่าถึงที่สุดภาพยนตร์ก็หล่นจากสวรรค์ลงมาอยู่ในมือคนเดินดินด้วยความอุดหนุนของเทคโนโลยีซึ่งทำให้อุปกรณ์ถ่ายทำถูกลง และใช้ง่ายขึ้น จนในที่สุดใครก็ทำหนังได้แล้ว   และนี่คือโปรแกรมฉายที่เราได้คัดสรร […]

Read Article →

FILMVIRUS WILDTYPE 2012 Program New Images ,New Sounds (2)

สิ่งที่filmvirus  ค้นหาในหนังสั้นไทยในแต่ละปี และค้นพบนั่นคือภาพและเสียงใหม่ เรื่องราวใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ กระทั่งความไร้เดียงสาในการนำเสนอประเด็นหนักหน่วง แน่นอนว่าไม่ใช่หนังสั้นทั้งหมดจะเป็นหนังสั้นชั้นเลิศประหนึ่งเพชรในตมจากดินแดนห่างไกล บางเรื่องเป็นผีมือของเด็กมัธยมที่เพิ่งเริ่มจับกล้อง หรืออาจจะเป็นเพียงคนเดินถนนสามัญที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องหนังมาก่อน  เป็นเพียงหนังที่ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงภายในบ้าน นำเสนอในหน่วยงาน ไปจนถึงการบันทึกเหตุการณ์สำคัญโดยบังเอิญ ทำส่งอาจารย์ในวิชาต่างๆ หรือกระทั่งตั้งใจทำเพื่อสอนสั่งศีลธรรมอันดีแก่สังคม ความสนุกสนานเหล่านั้น  ความน่าเบื่อหน่ายเหล่านั้น ความตลกโปกฮาเหล่านั้น ความไม่ได้เรื่องได้ราวเหล่านั้นคือพลังของสื่อใหม่อย่างภาพยนตร์ ซึ่งในที่สุดได้ปลดแอกออกจากเรื่องของมืออาชีพ นักเรียนหนัง นายทุน สตูดิโอ เจ้าของอุปกรณ์ หรือผู้รู้ไดๆ ใครก็อาจบอกได้ว่าถึงที่สุดภาพยนตร์ก็หล่นจากสวรรค์ลงมาอยู่ในมือคนเดินดินด้วยความอุดหนุนของเทคโนโลยีซึ่งทำให้อุปกรณ์ถ่ายทำถูกลง และใช้ง่ายขึ้น จนในที่สุดใครก็ทำหนังได้แล้ว   และนี่คือโปรแกรมฉายที่เราได้คัดสรร ค้นพบ […]

Read Article →

FILMVIRUS WILDTYPE 2012 Program Experimental Territories

  สิ่งที่filmvirus  ค้นหาในหนังสั้นไทยในแต่ละปี และค้นพบนั่นคือภาพและเสียงใหม่ เรื่องราวใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ กระทั่งความไร้เดียงสาในการนำเสนอประเด็นหนักหน่วง แน่นอนว่าไม่ใช่หนังสั้นทั้งหมดจะเป็นหนังสั้นชั้นเลิศประหนึ่งเพชรในตมจากดินแดนห่างไกล บางเรื่องเป็นผีมือของเด็กมัธยมที่เพิ่งเริ่มจับกล้อง หรืออาจจะเป็นเพียงคนเดินถนนสามัญที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องหนังมาก่อน  เป็นเพียงหนังที่ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงภายในบ้าน นำเสนอในหน่วยงาน ไปจนถึงการบันทึกเหตุการณ์สำคัญโดยบังเอิญ ทำส่งอาจารย์ในวิชาต่างๆ หรือกระทั่งตั้งใจทำเพื่อสอนสั่งศีลธรรมอันดีแก่สังคม ความสนุกสนานเหล่านั้น  ความน่าเบื่อหน่ายเหล่านั้น ความตลกโปกฮาเหล่านั้น ความไม่ได้เรื่องได้ราวเหล่านั้นคือพลังของสื่อใหม่อย่างภาพยนตร์ ซึ่งในที่สุดได้ปลดแอกออกจากเรื่องของมืออาชีพ นักเรียนหนัง นายทุน สตูดิโอ เจ้าของอุปกรณ์ หรือผู้รู้ไดๆ ใครก็อาจบอกได้ว่าถึงที่สุดภาพยนตร์ก็หล่นจากสวรรค์ลงมาอยู่ในมือคนเดินดินด้วยความอุดหนุนของเทคโนโลยีซึ่งทำให้อุปกรณ์ถ่ายทำถูกลง และใช้ง่ายขึ้น จนในที่สุดใครก็ทำหนังได้แล้ว   และนี่คือโปรแกรมฉายที่เราได้คัดสรร […]

Read Article →

FILMVIRUS WILDTYPE 2012 Program :New Images , New Sounds (1)

สิ่งที่filmvirus  ค้นหาในหนังสั้นไทยในแต่ละปี และค้นพบนั่นคือภาพและเสียงใหม่ เรื่องราวใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ กระทั่งความไร้เดียงสาในการนำเสนอประเด็นหนักหน่วง แน่นอนว่าไม่ใช่หนังสั้นทั้งหมดจะเป็นหนังสั้นชั้นเลิศประหนึ่งเพชรในตมจากดินแดนห่างไกล บางเรื่องเป็นผีมือของเด็กมัธยมที่เพิ่งเริ่มจับกล้อง หรืออาจจะเป็นเพียงคนเดินถนนสามัญที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องหนังมาก่อน  เป็นเพียงหนังที่ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงภายในบ้าน นำเสนอในหน่วยงาน ไปจนถึงการบันทึกเหตุการณ์สำคัญโดยบังเอิญ ทำส่งอาจารย์ในวิชาต่างๆ หรือกระทั่งตั้งใจทำเพื่อสอนสั่งศีลธรรมอันดีแก่สังคม ความสนุกสนานเหล่านั้น  ความน่าเบื่อหน่ายเหล่านั้น ความตลกโปกฮาเหล่านั้น ความไม่ได้เรื่องได้ราวเหล่านั้นคือพลังของสื่อใหม่อย่างภาพยนตร์ ซึ่งในที่สุดได้ปลดแอกออกจากเรื่องของมืออาชีพ นักเรียนหนัง นายทุน สตูดิโอ เจ้าของอุปกรณ์ หรือผู้รู้ไดๆ ใครก็อาจบอกได้ว่าถึงที่สุดภาพยนตร์ก็หล่นจากสวรรค์ลงมาอยู่ในมือคนเดินดินด้วยความอุดหนุนของเทคโนโลยีซึ่งทำให้อุปกรณ์ถ่ายทำถูกลง และใช้ง่ายขึ้น จนในที่สุดใครก็ทำหนังได้แล้ว และนี่คือโปรแกรมฉายที่เราได้คัดสรร ค้นพบ ตลอดปีนี้ […]

Read Article →

FILMVIRUS WILDTYPE 2012 PROGRAM SCREENING (Th)

22 /12/12 2 PM ภาพใหม่ ,เสียงใหม่ โปรแกรม 1 (117 mins) ทิวทัศน์ รุจิสยา สุขใจ(ณัฐชนน วะนา/30 mins) Eng Sub สุดทางรัก (สิทธิพงษ์ วงอาจ /17 mins) ไทย Eng Subs เด็กสาวสองคนในสนามแบดมินตัน (จิรัศยา วงษ์สุทิน /13 mins) […]

Read Article →

Erotic Fragments No 1,2,3 (อนุชา บุญยวรรธนะ/5 mins)

Erotic Fragments No 1,2,3 (อนุชา บุญยวรรธนะ/5 mins) no sub Program ภาพใหม่ เสียงใหม่ (2) ที่สุดของพลังแห่งความเงี่ยน หนังสั้นๆสามเรื่องที่จุดเอาความปรารถนามาขึ้นจอ ด้วยเสียงเล่าอันร้อนแรงเกี่ยวกับความปรารถนาและการจ้องมองเรือนร่างของชายหนุ่มในฐานะของวัถุปรารถนา นี่คือหนังที่เสมือนเอาเรื่องโป๊เปลือยมาขึ้นจอ โดยตัดเอาฉากสำคัญออกไปแต่ถ่ายทอดความปรารถนาออกมาอย่าพลุ่งพล่าน   ภาพยนตร์สั้นที่ได้เดินทางไปถึงเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลิน เจ้าของเดียวกันกับ หนังสั้นแสนงดงามของคนหนุ่มอย่าง ตามสายน้ำ  

Read Article →